Ved nederlaget i 1864...

... forsvandt en trediedel af Helstaten Danmark og landet blev dermed reduceret til en ubetydelig lilleputstat. I sandhed et svært udgangspunkt for en overlevelse. 
I GULD OG GRØNNE SKOVE fortælles om Danmarks genrejsning efter 1864, såvel mentalt som fysisk - en proces, der næppe ville have fundet sted hvis ikke nogle få, visionære ildsjæle havde taget sagen i egen hånd, overhalet politikerne indenom og vist vejen frem. En af de mest markante skikkelser i denne proces var Enrico Mylius Dalgas, der med oprettelsen af Det danske Hedeselskab, på få år skabte et helt nyt og anderledes Danmarksbillede på godt og ondt, bl.a. støttet af adelen og det københavnske storborgerskab. Denne overklasse investerede i enorme hede- og skovområder i Jylland og  byggede pompøse villaer og slotslignende landsteder omgivet af smukke parkanlæg. Men først og fremmest anlagde man mægtige plantager på den sandede hedejord. Disse aktiviteter medførte et kulturmæssigt sammenstød i en størrelsesorden, der aldrig nogensinde tidligere havde fundet sted. Den københavnske, selviscenesatte livsform kontra hedeboernes enkle og spartanske livsførelse.
Forfatteren har udvalgt 18 store hede- og skovejendomme i Jylland, og beretter om de magtfulde grundlæggere, deres historie og pragtboliger og parker skabt af førende, københavnske arkitekter og havearkitekter
.

I denne 2. udvidede og ændrede udgave, er der bl.a. tilføjet et kapitel om jagt, da denne aktivitet stedse spillede en væsentlig rolle i de store plantager.

Pris: Kr. 398,-